อัตราค่าจ้างงานถ่ายภาพ

ครึ่งวัน (เช้า) ครึ่งวัน (บ่าย/เย็น) เต็มวัน
งานพิธีแต่งงาน
4x6 50 ใบ 8x12 1 ใบ
handy drive
3,500
4 ชั่วโมง
3,500
4 ชั่วโมง
4,500
8 ชั่วโมง
งานพรีเว็ดดิ้ง
4x6 50 ใบ 8x12 1 ใบ
handy drive
3,500
4 ชั่วโมง
3,500
4 ชั่วโมง
4,000
4 ชั่วโมง
งานรับปริญญา
ภาพไม่จำกัดจำนวน
4x6 20 ใบ 8x12 1 ใบ
handy drive
3,000
4 ชั่วโมง
3,000
4 ชั่วโมง
3,500
8 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ